Quis, quid, quando, ubi, cur, quem ad modum, quibus adminiculis
(Wie, wat, wanneer, waar, waarom, op welke wijze, met welke middelen).

Door samen met u aan tafel te zitten kunnen wij met u de antwoorden op de vragen invullen om vervolgens het projectplan uit te gaan werken.